Pomorski Szlak Cysterski

Informacje o szlaku

Informacje o szlaku

W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, w dniach 15-16 września, na terenie dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie miała miejsce konferencja SZLAK CYSTERSKI – SKUTECZNA FORMA TEMATYZACJI PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ

W jej programie uwzględnione zostały wystąpienia oraz dyskusje o kierunkach dalszego rozwoju Pomorskiego Szlaku Cysterskiego jako integralnej części szlaku cysterskiego w Polsce w kontekście funkcjonowania europejskich dróg kulturowych. Podczas jej trwania przypomniano też fakt powołania przed 20. laty w Pelplinie Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, trwałe owoce działań tego podmiotu w Polsce i Europie a także postaci dwóch jej wielkich filarów: wieloletniego Prezesa Polskiej Kongregacji Cystersów O. Cist. dra Eustachego G. Kocika i Przewodniczącego Rady prof. Andrzeja M. Wyrwy, którzy odeszli już do wieczności.

Główny punkt teoretycznej podstawy rozważań uczestników spotkania stanowiła prezentacja prof. Armina Mikosa von Rohrscheidt pt. Szlak cysterski- skuteczna forma tematyzacji przestrzeni turystycznej. Uczestnicy mieli okazję odnieść się do tez i wniosków głównego prelegenta o kondycji turystyki kulturowej w kontekście pomorskiego szlaku cysterskiego, która stanowi jedną z pętli szlaku cysterskiego w Polsce. Zapewne wpłynie to bardzo pozytywnie na rozwój szlaku cysterskiego jako przestrzeni turystycznej dla mieszkańców regionu i Polski. Ilustracją muzyczną wykorzystania dziedzictwa cysterskiego dla promocji turystyki kulturowej był występ zespołu Capella Cistercian z prezentacją utworów muzyki cystersów pt. Komedia w klasztorze. Uczestnicy mieli okazję poznać fragment kultury muzycznej, głównie cystersów pomorskich, która stanowi dziedzictwo niematerialne regionu i skutecznie kulturotwórczo nasyca przestrzeń turystyczną. Wprowadzenie do dyskusji o stanie realizacji Koncepcji Rozwoju Pomorskiego Szlaku Cysterskiego stanowiła prezentacja Alicji -Szybowskiej, prezes Stowarzyszenia Szlaki Kulturowe – głównego organizatora konferencji.

W drugim dniu konferencji, jej uczestnicy mieli okazję szczegółowo zwiedzić opactwo pelplińskie pod opieką przewodnik katedralnej Elżbiety Wiśniewskiej. Wzięli także udział w otwarciu XXII Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie oraz warsztatach klasztornych. Podczas spotkania podsumowującego konferencję goście reprezentujący różne ośrodki pocysterskie w Polsce podzielili się uwagami na temat aktualnego stanu zarządzania szlaku cysterskiego w Polsce oraz kontaktów międzynarodowych budujących współpracę europejską szlaków kulturowych. Konferencja w Pelplinie, pod Patronatem Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marty Chełkowskiej oraz Burmistrza Pelplina Mirosława Chyły, w której łącznie wzięło udział ok 50 osób, mogła zostać zrealizowana dzięki dofinansowaniu województwa pomorskiego, powiatu tczewskiego oraz Gminy Pelplin.

Alicja Słyszewska-Szybowska
Prezes Stowarzyszenia Szlaki Kulturowe

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand

Map

Co-financed from the funds of the Pomeranian Voivodeship and the Tczew Poviat

UMWP
UMWP