Pomorski Szlak Cysterski

Informacje o szlaku

Informacje o szlaku

Punkt węzłowy Puck i jego pierścień

Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku
Muzeum Ziemi Puckiej posiada zabytki pozyskane w czasie prac archeologicznych na osadach wczesnośredniowiecznych w Pucku i w Redzie oraz w porcie wczesnośredniowiecznym na dnie Zatoki Puckiej; zbiory z zakresu historii miasta Pucka i regionu; a także zabytki obrazujące kulturę materialną, społeczną i duchową Kaszub Północnych. W ofercie edukacyjnej Muzeum Ziemi Puckiej są interaktywne zajęcia muzealne, zabawy edukacyjne i zajęcia typu warsztatowego z zakresu archeologii, historii i etnografii.

Punkt węzłowy Puck i jego pierścień

Tunel między Mechowem a Żarnowcem


Według legendy w Mechowie istniał klasztor męski. Kilka kilometrów dalej, w sąsiedniej wsi Żarnowiec, był klasztor żeński. Jaskinia w Mechowie miała powstać dzięki zaradności zakonników z Mechowa, którzy postanowili wykopać tunel łączący oba klasztory. W trakcie budowy bracia zakonnicy spotkali "Lodowego Ducha", który pogasił im świece oświetlające korytarze. Zakonnicy tak się zlękli, że czmychnęli na powierzchnię i już nigdy nie wrócili, by kontynuować swoje dzieło.

 • Zakonnicy wstawali o 2.00 w nocy, następnie odmawiali modlitwy aż do 5.30, kiedy mieli pół godziny czasu na samotne rozmyślania w kapitularzu. Po odmówieniu modlitwy każdy mnich musiał publicznie wyznaćo swoje grzechy, następnie odprawiano Mszę Św., po czym odbywały się kolejne modlitwy aż do 11.00, kiedy zbierano się na obiad. Do 14.30 bracia oddawali się samotnym rozmyślaniom, modlitwom i pracy. O 16.30 zbierali się na kolację i po odmówieniu kolejnych modlitw o 20.00 kładli się spaćo , obowiązywała bezwzględna cisza nocna. Mnisi spali w ubraniach, aby w każdej chwili byćo gotowym na wezwanie opata

Punkt węzłowy Puck i jego pierścień

  • Haft na Pobrzeżu Kaszubskim zapoczątkowały Cysterki z Żarnowca. Zakonnice z Żarnowca uczyły kaszubskie kobiety haftu. Tak powstał tzw. wzór kaszubski ("nordowy")
  • Jedyne w swoim rodzaju i w skali kraju wydarzenia to:
   1. Pielgrzymka łodziowo-piesza z Nadola przez Lubkowo do Żarnowca z okazji dnia św. Anny (26 lipca) -pielgrzymi wyruszają łodziami z Nadola do przystani w Lubkowie, by stamtąd dalej pieszo udać się na uroczyste nabożeństwo w kościele w Żarnowcu; po zakończeniu modlitw wracają tą samą drogą, by zakończyć dzień zabawą taneczną
   2. Morska Pielgrzymka Rybaków w Pucku na odpust św. Piotra i Pawła (29 czerwca), sięgająca czasów cysterskich (1217 r.) - kaszubscy rybacy płyną wodami Zatoki Puckiej, łodziami z Kuźnicy, Władysławowa i Jastarni, aby wziąć udział w nabożeństwie na falach Małego Morza, a później w sumie odpustowej w puckiej farze

Restauracje zlokalizowane w zabytkowych obiektach pocysterskich znajdują się w Gdańsku-Oliwie. Są to: "Restauracja w Pałacu Opatów", ul. Cystersów 18 oraz "Restauracja w Dworze Oliwskim", ul. Bytowska 4.

Najbogatszą i najbardziej różnorodną ofertą gastronomiczną dysponują największe ośrodki miejskie, czyli Puck, Gdańsk, Toruń i Słupsk. Wartymi odwiedzenia są następujące lokale:

Na terenie województwa pomorskiego położone są trzy główne kompleksy pocysterskie: Oliwa i Pelplin (klasztory męskie) oraz Żarnowiec (klasztor żeński). Byszewo-Koronowo (siedziba szarych mnichów) oraz Chełmno i Toruń (dawne ośrodki życia zakonnego Cysterek) objęte są zasięgiem administracyjnym województwa kujawsko-pomorskiego. Ze względów pragmatycznych wpisano je, jak również obiekty dawnego Opactwa Cystersów w Bukowie (leżące na terenie dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego), w działania organizacyjne i promocyjne Pomorskiego Szlaku Cysterskiego. Wszystkie te obiekty obejmuje Pomorska Pętla Szlaku Cysterskiego, która jest jedną z pięciu pętli tworzących sieć Szlaku Cysterskiego w Polsce wpisanego w europejskie drogi kulturowe. O dawnej świetności i zasobności wspomnianych opactw cysterskich przypominają nie tylko całe zespoły klasztorne, ale też licznie mniejsze obiekty (kościoły parafialne, kaplice, kapliczki, dwory i zabudowania gospodarcze) rozsiane wokół głównych siedzib szarych mnichów i mniszek. Wszystkie te miejsca stanowią o atrakcyjności kulturowej regionu pomorskiego, który posiada też ogromny potencjał przyrodniczo-krajobrazowy. Ogromnym atutem Pomorza jest posiadanie dobrze zachowanego dziedzictwa cysterskiego w postaci architektury sakralnej założeń klasztornych oraz podejmowane wokół niego inicjatywy kulturotwórcze dające szansę włączenia się w proces, w którym poszukując źródeł rodzimej tradycji możemy poznać bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego regionu w szerokim kontekście europejskiego cysterskiego dziedzictwa.

Szczególnie cennymi bo związanymi z Cystersami, obiektami noclegowymi, są:

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Mapa

Dofinansowano ze środków Województwa pomorskiego i Powiatu tczewskiego

UMWP
UMWP